Millennium Cinema
Platteville, WI

Millennium Cinema
151 Millennium Drive
Platteville, WI 53818
608-348-4296

SHOWTIMESPRINT

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

Thu, Jun 8
3:50 7:00
Fri, Jun 9
12:40 3:50 7:00
Sat, Jun 10
12:40 3:50 7:00
Sun, Jun 11
12:40 3:50 7:00
Mon, Jun 12
12:40 3:50 7:00
Tue, Jun 13
12:40 3:50 7:00
Wed, Jun 14
12:40 3:50 7:00
Thu, Jun 15
12:40 3:50 7:00

THE BOOGEYMAN

Thu, Jun 8
3:00 5:10 7:20
Fri, Jun 9
12:50 3:00 5:10 7:20
Sat, Jun 10
12:50 3:00 5:10 7:20
Sun, Jun 11
12:50 3:00 5:10 7:20
Mon, Jun 12
12:50 3:00 5:10 7:20
Tue, Jun 13
12:50 3:00 5:10 7:20
Wed, Jun 14
12:50 3:00 5:10 7:20
Thu, Jun 15
12:50 3:00 5:10 7:20

ABOUT MY FATHER

Thu, Jun 8
3:00 5:10
Fri, Jun 9
12:40 2:40
Sat, Jun 10
12:40 2:40
Sun, Jun 11
12:40 2:40
Mon, Jun 12
12:40 2:40
Tue, Jun 13
12:40 2:40
Wed, Jun 14
12:40 2:40
Thu, Jun 15
12:40 2:40

THE LITTLE MERMAID

Thu, Jun 8
4:10 7:00
Fri, Jun 9
1:20 4:10 7:00
Sat, Jun 10
1:20 4:10 7:00
Sun, Jun 11
1:20 4:10 7:00
Mon, Jun 12
1:20 4:10 7:00
Tue, Jun 13
1:20 4:10 7:00
Wed, Jun 14
1:20 4:10 7:00
Thu, Jun 15
1:20 4:10 7:00

THE MACHINE

Thu, Jun 8
4:40 7:30
Fri, Jun 9
4:40 7:30
Sat, Jun 10
4:40 7:30
Sun, Jun 11
4:40 7:30
Mon, Jun 12
4:40 7:30
Tue, Jun 13
4:40 7:30
Wed, Jun 14
4:40 7:30
Thu, Jun 15
4:40 7:30

FAST X

Thu, Jun 8
4:00 7:10
Fri, Jun 9
1:00 4:00 7:10
Sat, Jun 10
1:00 4:00 7:10
Sun, Jun 11
1:00 4:00 7:10
Mon, Jun 12
1:00 4:00 7:10
Tue, Jun 13
1:00 4:00 7:10
Wed, Jun 14
1:00 4:00 7:10
Thu, Jun 15
1:00 4:00 7:10

BOOK CLUB: THE NEXT CHAPTER

Thu, Jun 8
7:10

COMING ATTRACTIONS

TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS

Fri, Jun 9
1:10 4:10 7:10
Sat, Jun 10
1:10 4:10 7:10
Sun, Jun 11
1:10 4:10 7:10
Mon, Jun 12
1:10 4:10 7:10
Tue, Jun 13
1:10 4:10 7:10
Wed, Jun 14
1:10 4:10 7:10
Thu, Jun 15
1:10 4:10 7:10